Bygg ett hotell och fixa bostadsbristen

Det är inte bara människor i storstäderna som har tufft å fixa boende. Även dom ofattbart viktiga små vildbina behöver omgående nya bostäder!

Bostadsbrist
Dagens vildbin har antagligen svårt att hitta någonstans att bo. När gräsmarker inte längre tas om hand av bete eller slåtter växer markerna igen. Då försvinner blommor och vegetation som marklevande vildbin använder för att bygga sina bon. Andra arter bygger bon i håligheter i döda trädstammar, ihåliga kvistar och likande. När skogen rensas på gamla, döda, trädstammar försvinner deras boplatser. Vi behöver bin och humlor för att överleva – de pollinerar en tredjedel av maten på din tallrik! (källa naturskyddsföreningen.se, läs mer där!)

Att bygga ett hotell för bin är definitivt mycket enklare och billigare än att bygga lägenheter i Stockholms stad. Och jo, du gör faktiskt en riktigt viktig insats, med typ inga ekonomiska medel eller knappt någon energiåtgång, kan du vara med och se till så att vi även i framtiden kan äta frukt och njuta av vackra blommor. Om du inte vill jobba heltid och övertid med pollinering. Det vill inte jag. Så jag överlåter mer än gärna denna uppgift åt bina för dom gör det så mycket bättre och snabbare än vad jag kan. Så därför vi vårt eget hotell. Helt gratis med drivved från sjöstranden och gammalt bröte som vi hittade på tomten. Tyvärr inga hyresgäster än men hoppas på nya inneboenden när när det blir lite varmare… 

Men det allra enklaste sättet att fixa ett enkelt boende genom att knyta ihop några bambupinnar (även denna info kommer från naturskyddsföreningen.se):

Du behöver:

  • Bambupinnar, ca 15 cm långa. Minst 7 per hotell.
  • Spikar, 6 cm långa.
  • Snöre, 1 m per hotell.

Gör så här:

  1. Använd spiken för att gröpa ur ett hål i varje ände av bambupinnarna, så att bina att kan lägga sina ägg inuti.
  2. Knyt snöret så att bambuknippet håller ihop. Knyt tillräckligt hårt så att bambupinnarna inte ramlar ut.
  3. Hitta en lämplig plats för hotellet. Platsen ska helst ha rikligt med blommande växter inom 50 meters radie. Hotellet ska synas och få sol delar av dagen, men inte sitta väldigt utsatt för vind och regn.
naturskyddsforeningen.se

2 kommentarer

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *