Tillbedjan

En ny vecka.

Det är så mycket vi inte kan rå över. Saker bara händer. Saker låter bli att hända.

Ingenstans så som i närheten av Jesus suddas allt oviktigt bort. Blir perspektiven de rätta. Fylls vi med hopp och tröstas i vår sorg. Lovsång och tillbedjan, intimitet med Jesus – det är det dyrbaraste vi har.

Tack Gud för youtube och möjligheten att få bli ledd in i tillbedjan mitt i disken och matlagningen!